Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανού την Ποικίλην Ιστορίαν, Ηρακλείδου του Ποντικού, Νικολάου του Δαμασκηνού, τα Σωζόμενα. Οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις, και Στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας καὶ γλώσσης. Φιλοτίμω δαπάνη των αδελφών Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων

Wissensbasis

Adamantios Korais
Titel Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης, περιέχων Κλαυδίου Αἰλιανού την Ποικίλην Ιστορίαν, Ηρακλείδου του Ποντικού, Νικολάου του Δαμασκηνού, τα Σωζόμενα. Οις προσετέθησαν και βραχείαι σημειώσεις, και Στοχασμοί αυτοσχέδιοι περί της Ελληνικής παιδείας καὶ γλώσσης. Φιλοτίμω δαπάνη των αδελφών Ζωσιμάδων, παιδείας ένεκα των την Ελλάδα φωνήν διδασκομένων Ελλήνων
Autor*in Κοραής, Αδαμάντιος
Ort Εν Παρισίοις
Verlag Εκ της τυπογραφίας Φιρμίνου Διδότου
Datum 1805
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung