Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)

Titel Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)
Autor*in Λ.Χ.
Publikation Ριζοσπάστης
Datum 17.3.1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung