Η γερμανόφωνη λογοτεχνία μετά το 1945

Titel Η γερμανόφωνη λογοτεχνία μετά το 1945
Autor*in Αντωνοπούλου, Αναστασία
Publikation The books' journal
Ausgabe 74
Datum 2017
Seiten 54-59
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung