Η εποχή των μεγάλων αποφάσεων διά την τύχην του κόσμου: Ι. Η παρακμή της Δύσεως, Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν του Σπέγγλερ

Titel Η εποχή των μεγάλων αποφάσεων διά την τύχην του κόσμου: Ι. Η παρακμή της Δύσεως, Εισαγωγή εις την φιλοσοφίαν του Σπέγγλερ
Autor*in Θνητός, Πέτρος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 3
Datum 1937
Seiten 265-274
Weiteres Ψευδώνυμο του κοινωνιολόγου Ευάγγελου Λεμπέση
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung