Πλάτων και Χέγγελ

Titel Πλάτων και Χέγγελ
Autor*in Δεσποτόπουλος, Κ.Ι.
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 1322
Datum 1982
Seiten 1005-1010
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung