Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)

Titel Έρως και Ραδιουργία (Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς)
Autor*in Βαρίκας, Βάσος
Publikation Τα Νέα
Datum 21.2.1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung