Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)

Wissensbasis

To Vima (Zeitung)
Titel Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)
Autor*in Γεωργουσόπουλος, Κώστας
Publikation Το Βήμα
Datum 16.5.1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung