Μην απαλείφεις ποτέ τα ίχνη...: ο ρόλος των γυναικών στη γερμανική και ελληνική αντίσταση ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό και τη γερμανική κατοχή

Titel Μην απαλείφεις ποτέ τα ίχνη...: ο ρόλος των γυναικών στη γερμανική και ελληνική αντίσταση ενάντια στον εθνικοσοσιαλισμό και τη γερμανική κατοχή
Herausgeber*in Παυλίδου, Θεοδοσία-Σούλα
Herausgeber*in Rudinger, Bolts
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Παρατηρητής
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung