Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)

Wissensbasis

Eleni Varopoulou
Titel Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)
Autor*in Βαροπούλου, Ελένη
Publikation Πρωϊνή
Datum 5.5.1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung