Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)

Titel Μαρία Στούαρτ (Εθνικόν Θέατρον Αθηνών)
Autor*in Μπ.Π.
Publikation Ακρόπολις
Datum 4.2.1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung