Το ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης: 1941 - 1944: όπως το έζησε και το περιγράφει στο ημερολόγιό του ένας όμηρος ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος (αριθμός μητρώου φυλακής 4436)

Titel Το ναζιστικό στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης: 1941 - 1944: όπως το έζησε και το περιγράφει στο ημερολόγιό του ένας όμηρος ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος (αριθμός μητρώου φυλακής 4436)
Autor*in Καφταντζής, Γιώργος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Παρατηρητής
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung