Συμβατικές λύσεις σε περιπτώσεις καθαρώς οικονομικής ζημιάς τρίτου: συγκριτική επισκόπηση του δικαίου στη Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Σκωτία, Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά και Νέα Ζηλανδία

Titel Συμβατικές λύσεις σε περιπτώσεις καθαρώς οικονομικής ζημιάς τρίτου: συγκριτική επισκόπηση του δικαίου στη Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Σκωτία, Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά και Νέα Ζηλανδία
Autor*in Μερσίνης, Θεμιστοκλής
Universität University of Edinburgh
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung