Στα όρια της γραφής: δοκίμια για τους Μπέκετ, Κάφκα, Τζοϋς

Titel Στα όρια της γραφής: δοκίμια για τους Μπέκετ, Κάφκα, Τζοϋς
Autor*in Πολίτη, Τζίνα
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 1999
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung