Ποιος Κάφκα; Ο Φραντς;

Titel Ποιος Κάφκα; Ο Φραντς;
Autor*in Γαβριήλογλου, Γαβριήλ
Publikation Θεσσαλονίκη
Datum 2., 3. και 4.6.1969
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung