Χέγκελ: από τα πρώτα πολιτικά κείμενα στην Φαινομενολογία του Πνεύματος

Titel Χέγκελ: από τα πρώτα πολιτικά κείμενα στην Φαινομενολογία του Πνεύματος
Autor*in Ψυχοπαίδης, Κοσμάς
Ort Αθήνα
Verlag Πόλις
Datum 2003
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung