Η Αντιγόνη του Σοφοκλέους εν Βιέννη

Titel Η Αντιγόνη του Σοφοκλέους εν Βιέννη
Autor*in Λιβαδάς, Θεαγένης
Publikation Κλειώ Τεργέστης
Datum 20.9.-2.10.1875
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung