Μπάουχαους: από τον ιδεαλισμό στον φονξιοναλισμό

Titel Μπάουχαους: από τον ιδεαλισμό στον φονξιοναλισμό
Autor*in Λαμπράκη Πλάκα, Μαρίνα
Ort Αθήνα
Verlag Νεφέλη
Datum 1986
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung