Διακήρυξις περί της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας

Titel Διακήρυξις περί της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας
Autor*in Armansperg, Josef Ludwig von
Datum 23/07/1833
Weiteres Δίγλωσσο ΦΕΚ, 23 Ιουλίου/4 Αυγούστου 1833, αρ. 23, τευχ. Α'.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung