Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)

Titel Έρωτας και Ραδιουργία (Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος)
Autor*in Κλάρας, Μπάμπης Δ.
Publikation Η Βραδυνή
Datum 28.4.1979
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung