Περί της εν Πλοετζένσεε φυλακής

Titel Περί της εν Πλοετζένσεε φυλακής
Autor*in Κωστής, Κ. Ν.
Publikation Παρνασσός
Band 7
Ausgabe 11
Datum 1883
Seiten 995-1008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung