Σύγχρονοι γερμανοί πεζογράφοι: 25 μεταπολεμικοί συγγραφείς

Titel Σύγχρονοι γερμανοί πεζογράφοι: 25 μεταπολεμικοί συγγραφείς
Übersetzer*in Κούρτοβικ, Δημοσθένης
Ort Αθήνα
Verlag Κάλβος
Datum 1973
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung