Η οικονομία και η ιδέα της ελευθερίας

Titel Η οικονομία και η ιδέα της ελευθερίας
Autor*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 2
Datum 1930-31
Seiten 445-479
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung