Ο ‚Τριακονταετής Πόλεμος’: Η πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η διαχείρηση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης (1946–1974)

Titel Ο ‚Τριακονταετής Πόλεμος’: Η πεζογραφία με θέμα τον Εμφύλιο και η διαχείρηση της μνήμης στο πεδίο της αφήγησης (1946–1974)
Autor*in Νικολοπούλου, Μαρία
Herausgeber*in Αντωνίου, Γιώργος
Herausgeber*in Μαραντζίδης, Νίκος
Buchtitel Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του ’40 και η ιστοριογραφία
Ort Αθήνα
Verlag Εστία
Datum 2008
Seiten 419–493
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung