Ο ιστός της Πηνελόπης

Titel Ο ιστός της Πηνελόπης
Autor*in Καμπάνης, Άριστος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 3
Datum 1937
Seiten 209-216
Weiteres Περί μαρξισμού και φροϋδισμού.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung