Τερψιχόρη ήτοι Συλλογή χορικών ασμάτων προς χρήσιν των σχολείων Τεύχος Πρώτον

Wissensbasis

Anastassios Ν. Maltos
Titel Τερψιχόρη ήτοι Συλλογή χορικών ασμάτων προς χρήσιν των σχολείων Τεύχος Πρώτον
Autor*in Μάλτος, Αναστάσιος Ν.
Ort Λειψία
Verlag Breitkopf & Härtel
Datum 1884
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung