[Κριτική θεάτρου:] Το Αγριοκάτσικο, κωμωδία του Λ. Φούλντα. Θέατρον Αλάμπρα

Titel [Κριτική θεάτρου:] Το Αγριοκάτσικο, κωμωδία του Λ. Φούλντα. Θέατρον Αλάμπρα
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πολιτεία
Datum 8.5.1926
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung