Η Μεταβολή της 4ης Αυγούστου και το αστικόν δίκαιον

Wissensbasis

Jeorjios Mantzoufas
Titel Η Μεταβολή της 4ης Αυγούστου και το αστικόν δίκαιον
Autor*in Μαντζούφας, Γεώργιος
Publikation Το Νέον Κράτος
Band 2
Ausgabe 15
Datum 1938
Seiten 1233-1236
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung