Λεξικό ελληνογερμανικό στη νεοελληνική - δημοτική γλώσσα : Με 66.000 λέξεις και πολλούς επιστημονικούς - τεχνικούς και εμπορικούς όρους κατά το σύστημα των νέων λεξικών που κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο

Wissensbasis

Georgios Fatouros
Titel Λεξικό ελληνογερμανικό στη νεοελληνική - δημοτική γλώσσα : Με 66.000 λέξεις και πολλούς επιστημονικούς - τεχνικούς και εμπορικούς όρους κατά το σύστημα των νέων λεξικών που κυκλοφορούν σε ολόκληρο τον κόσμο
Autor*in Πάτσης, Χάρης Σ.
Herausgeber*in Πατριαρχέας, Σεραφείμ
Herausgeber*in Αντωνόπουλος, Αντώνιος
Herausgeber*in Φατούρος, Γεώργιος
Ort Αθήνα
Verlag Οργανισμός εγκυκλοπαιδικών εκδόσεων
Datum 1967
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung