Κλητικές και γενικές σε -o απο αρσενικά σε -os στα μεσαιωνικά και νέα ελληνικά

Titel Κλητικές και γενικές σε -o απο αρσενικά σε -os στα μεσαιωνικά και νέα ελληνικά
Autor*in Henrich, Günther Steffen
Ort Θεσσαλονίκη
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung