Σκέψεις για την πολιτική και την επανάσταση

Wissensbasis

Stefanos Rozanis
Titel Σκέψεις για την πολιτική και την επανάσταση
Autor*in Arendt, Hannah
Übersetzer*in Ροζάνης, Στέφανος
Ort Αθήνα
Verlag Έρασμος
Datum 1987
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung