Η Λευκάδα του Wilhelm Dörpfeld: 1891-1913= Wilhelm Dörpfeld's Lefkada

Wissensbasis

Wilhelm Dörpfeld
Titel Η Λευκάδα του Wilhelm Dörpfeld: 1891-1913= Wilhelm Dörpfeld's Lefkada
Herausgeber*in Κοψιδά-Βρεττού, Παρασκευή
Ort Αθήνα
Verlag Fagotto Books
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung