Όσβαλντ Σπέγκλερ

Titel Όσβαλντ Σπέγκλερ
Autor*in Αποστολόπουλος
Publikation Τα Νέα Γράμματα
Band 2
Datum 1936
Seiten 726- 732
Weiteres Σχετικά με O. Spengler
Quelle Veloudis 1983, S. 394
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung