Εγκυκλοπαιδικό λεξικό πεντάγλωσσο : οικονομικών, εμπορικών, διοικητικών, στατιστικών, λογιστικών και νομικών όρων, ελληνικό, γαλλικό, αγγλικό, γερμανικό, ιταλικό...

Titel Εγκυκλοπαιδικό λεξικό πεντάγλωσσο : οικονομικών, εμπορικών, διοικητικών, στατιστικών, λογιστικών και νομικών όρων, ελληνικό, γαλλικό, αγγλικό, γερμανικό, ιταλικό...
Autor*in Χολέβα, Ι.Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Τυροβολάς
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung