[Βιβλιοκρισίες:] Ludwig Renn: "Μετά τον πόλεμο". - Otto Nebelthau: "Ο κηπουρός και το άγαλμα".

Titel [Βιβλιοκρισίες:] Ludwig Renn: "Μετά τον πόλεμο". - Otto Nebelthau: "Ο κηπουρός και το άγαλμα".
Autor*in Ταρσούλη, Γ.
Publikation Νέα Εστία
Band 9
Ausgabe 98
Datum 1931
Seiten 103
Weiteres Κριτική βιβλίου
Quelle Veloudis 1983, S. 437
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung