Ο Κάρολος Μαρξ και οι κοινωνικές τάξεις

Wissensbasis

Karl Marx
Titel Ο Κάρολος Μαρξ και οι κοινωνικές τάξεις
Autor*in Κασιμάτης, Γρηγ. Π.
Publikation Νέα Εστία
Ausgabe 1343
Datum 1983
Seiten 778-792
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung