Η Καίτε Κόλλβιτς παρουσιάζει μια σύντομη ιστορία της μοντέρνας τέχνης: θεατρικό έργο για ένα πρόσωπο

Titel Η Καίτε Κόλλβιτς παρουσιάζει μια σύντομη ιστορία της μοντέρνας τέχνης: θεατρικό έργο για ένα πρόσωπο
Autor*in Πέγκα, Έλενα
Ort Αθήνα
Verlag Νεφέλη
Datum 1998
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung