Ο μεταφραστικός αγών του κ. Δ.Α. Οικονόμου κατά την Γ΄αυτού περίοδον.

Titel Ο μεταφραστικός αγών του κ. Δ.Α. Οικονόμου κατά την Γ΄αυτού περίοδον.
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Αθήναιον
Ausgabe 5
Datum 1877
Seiten 288-315
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung