Μυστική Γερμανία : Η απόκρυφη σταυροφορία ενάντια στον Αδόλφο Χίτλερ, ο Στάουφενμπεργκ και η επιχείρηση Βαλκυρία

Titel Μυστική Γερμανία : Η απόκρυφη σταυροφορία ενάντια στον Αδόλφο Χίτλερ, ο Στάουφενμπεργκ και η επιχείρηση Βαλκυρία
Autor*in Baigent, Michael
Autor*in Leigh, Richard
Übersetzer*in Ψαρουλάκης, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Anubis
Datum 2007
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung