Φρειδερίκος Γ΄. Αυτοκράτωρ της Γερμανίας

Titel Φρειδερίκος Γ΄. Αυτοκράτωρ της Γερμανίας
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Κλειώ
Band 4
Ausgabe 11
Datum 1888
Seiten 167-169
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung