Ο Καρολάκης

Titel Ο Καρολάκης
Autor*in Νιρβάνας, Παύλος
Herausgeber*in Βαλέτας, Γιώργος
Buchtitel Άπαντα
Band 3
Ort Αθήνα
Verlag Εκδόσεις Γιοβάνη
Datum 1968
Seiten 461-467
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung