Η σύγχρονη ιταλική σκέψη. Ο Χέγκελ και ο φασισμός

Titel Η σύγχρονη ιταλική σκέψη. Ο Χέγκελ και ο φασισμός
Autor*in Viti, Pio
Publikation Μακεδονικές Ημέρες
Band 2
Ausgabe 4
Datum 1934
Seiten 111-116
Weiteres [Μετάφραση από τα ιταλικά]
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung