Η Δίκη του Φραντς Κάφκα

Titel Η Δίκη του Φραντς Κάφκα
Autor*in Neuberg, Paul
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Θεσσαλονίκη
Datum 8.6.1974
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung