Επίτομον λεξικόν της νεοελληνικής καί της γερμανικής γλώσσης: Ελληνογερμανικό

Titel Επίτομον λεξικόν της νεοελληνικής καί της γερμανικής γλώσσης: Ελληνογερμανικό
Autor*in Πετράρης, Κ.
Ort Leipzig
Verlag Otto Holtze
Datum 1897
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung