Η επανάστασις του μουσικού ανθρώπου

Wissensbasis

I Proia (Zeitung)
Titel Η επανάστασις του μουσικού ανθρώπου
Autor*in Πολίτης, Φώτος
Publikation Πρωία
Datum 30.9.1931
Weiteres Συνέχεια του άρθρου από 24.9.1931 σχετικά με Fr. Werfel: Ρεαλισμός κι εσωτερική φύση
Quelle Veloudis 1983, S. 487
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung