Ιστορία και πρόοδος, εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν της Ιστορίας

Titel Ιστορία και πρόοδος, εισαγωγή εις την κοινωνιολογίαν της Ιστορίας
Autor*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 4
Datum 1932-33
Seiten 151-197
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung