Γραμματικών, ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων βιβλία Δ. Συνταχθέντα υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου, Διδασκάλου της Φιλολογίας εις το Φιλολογικόν Γυμνάσιον της Σμύρνης, Και πρώτου Ιεροκήρυκος των Εκκλησιών αυτής

Titel Γραμματικών, ή Εγκυκλίων Παιδευμάτων βιβλία Δ. Συνταχθέντα υπό Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου, Διδασκάλου της Φιλολογίας εις το Φιλολογικόν Γυμνάσιον της Σμύρνης, Και πρώτου Ιεροκήρυκος των Εκκλησιών αυτής
Autor*in Οικονόμος, Κωνσταντίνος
Band Τόμος Α. Περιέχων Βιβλία δύω
Ort Εν Βιέννη της Αυστρίας
Verlag Εκ της Τυπογραφίας του Ιωαν. Βαρθ. Τζβεκίου
Datum 1817
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung