Ο άνθρωπος και η κοινωνία

Titel Ο άνθρωπος και η κοινωνία
Autor*in Κανελλόπουλος, Παναγιώτης
Publikation Αρχείον της Φιλοσοφίας και Θεωρίας των Επιστημών
Band 3
Datum 1931-32
Seiten 150-170
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung