Το παρελθόν και το μέλλον του ανθρώπου, κατά τις νεωτέρας θεωρίας του Δαρβίνου, Σπένσερ, Χάεκελ και άλλων

Titel Το παρελθόν και το μέλλον του ανθρώπου, κατά τις νεωτέρας θεωρίας του Δαρβίνου, Σπένσερ, Χάεκελ και άλλων
Autor*in Διαμαντόπουλος, Αργύριος Θ.
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band 20
Datum 1886
Seiten 222-252
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung