Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης και του διοικητικού οργάνου στην Α.Ε.: συγκριτική μελέτη ελληνικού και γερμανικού δικαίου

Titel Ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης και του διοικητικού οργάνου στην Α.Ε.: συγκριτική μελέτη ελληνικού και γερμανικού δικαίου
Autor*in Μηλαθιανάκη, Μαρία Φ.
Universität Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Ort Αθήνα
Datum 2012
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung