Η γνωσεολογία του Καντ ως εισαγωγή στην ιδεοκρατία

Wissensbasis

Konstantinos Tsatsos
Titel Η γνωσεολογία του Καντ ως εισαγωγή στην ιδεοκρατία
Autor*in Τσάτσος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήναι
Verlag Τύποις Κ. Σ. Παπαδογιάννη
Datum 1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung